วิชาอนุญาโตตุลาการ

คำบรรยาย

 

เอกสารประกอบการเรียน

Access to Justice (อ.วิชัย)
ADR (อ.วิชัย)
ADR The Basic Concepts (อ.วิชัย)
CRIMINAL CASE IN ACTION (อ.วิชัย)
Governing law and jurisdiction (อ.วิชัย)
ICSID (อ.วิชัย)
Jurisdiction clause two (อ.วิชัย)
MIGA (อ.วิชัย)
New York Convention 1958 (อ.วิชัย)
Practical Considerations on Enforceability of Arbitratral Aw (อ.วิชัย)
Reed Tradex Exhibition and Conference Co (อ.วิชัย)
Simulation Restrictive Covenent I (อ.วิชัย)
UNCITRAL Model Law on Arbitration (อ.วิชัย)
UNCITRAL Model Law on Conciliation (อ.วิชัย)
ค่มืออนุญาโตการ (อ.วิชัย)
เทคนิคเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย และการเจรจา (อ.วิชัย)
ปาฐกถา ๑๕ ปี อนุญาโตตุลาการไทย (อ.วิชัย)
พระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (อ.วิชัย)
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในปะมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2543 (อ.วิชัย)
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (อ.วิชัย)
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ (อ.วิชัย)
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. 2543 (อ.วิชัย)
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (อ.วิชัย)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (อ.วิชัย)
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗ (อ.วิชัย)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2544 (อ.วิชัย)
พระราชบัญญัตว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481 (อ.วิชัย)
อนุญาโตตุลาการ (Power Point) (อ.วิชัย)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: